Tjänster

Grafisk design - Trycksaker & print

Grafisk design betyder mycket och berör många områden. Förr i tiden gjordes betydligt mycket mer trycksaker än det gör idag då den digitala världen tagit över stora delar av tryckmedia.

Exempel på vad vi gör:
– Visitkort
– Foldrar & broschyrer
– Roll-ups
– A5 flyers
– Biljettblock
– Förpackningar