Tjänster

Våra tjänster

Vi är ett företag som kan hjälpa dig med flera saker utifrån ditt behov. Vi jobbar med alltifrån att bygga hemsidor, grafisk design av logotyp eller andra grafiska illustration. Till att hjälpa företag att bli synligare på internet på olika sätt, hjälpa till med Facebook eller ordna med E-post eller annat som du behöver hjälp med.

Vi göra kortare filmer och kan göra reklam, som en informationsfilm eller animerad. Behöver du fotografera personal eller ta bilder till en hemsida så finns den hjälpen även här att få. Har även kunder som behövt tillfällig hjälp p.g.a. hög belastning och då har Tina gått in och jobbat som konsult för en dag eller fler.