Tjänster

Hemsidor & annat inom webb

Behöver du en ny hemsida eller få hjälp med en befintlig hemsida kan du höra av dig till oss. Vi kan även hjälpa till med andra saker inom webb, exempelvis mailkonton. Nedan kan du se några hemsidor som vi byggt alternativt bygg ut och designat om samt uppdaterar löpande. 

www.trattoriacorazza.se
www.tb-ab.se
www.jarpebygg.se
www.falcksörmland.se

Ring oss gärna om du har frågor. En mindre enklare hemsida tar 1-2 dagar att bygga.

Grafisk design - Digitalt & trycksaker


Grafisk design betyder mycket och berör många områden. Förr i tiden gjordes betydligt mer trycksaker än det gör idag då den digitala marknaden tagit över stora delar av tryckmedia.  

Exempel på vad vi gör:
– Trycksaker i dess alla former (visitkort, foldrar, broschyrer, vepor etc)
– Formulär och liknade dokument.
– Ifyllningsbara PDF:er
– Illustrationer.
– Logotype
– Förpackningsdesign

 

Logotyper

Fotografering

Oavsett vilken typ av fotografering kan du kontakta ägare Tina Jarpe. Mer information kommer.  Besök gärna fotosidan nedan för att se blir bilder.

www.fotografentina.se