Tjänster

Grafisk design

Grafisk design innefattar väldigt mycket och inom det arbetar man när man jobbar i en dator i program som tex Illustrator, Photoshop eller Indesign. De olika programmen används ofta tillsammans.
Skapar vi t.ex. en broschyr till en kund görs den oftast i Adobe Indesign men bilder redigeras i Photoshop medan en illustration görs i illustrator. De olika elementen importeras sen till Indesign där de läggs på plats.

 

Trycksak Biljettblock