Mycket på ett ställe

webb - Trycksaker - Foto - film

Till Jarpe produktion vänder sig små som stora företag. Någon behöver en ny hemsida, en annan vill bygga ut eller designa om en befintlig hemsida. Andra behöver en logotype eller söker ett företag som kan göra trycksaker. Nedan ser ni olika saker vi kan hjälpa till med.

Vad behöver du hjälp med?

Hemsida
WEBB

Behöver du en ny hemsida eller uppdatera och designa om en befintlig hemsida. Hjälp med mejladresser etc.

Biljettblock
Grafisk design - Digitalt eller trycksak

Allt från en logotyp, en trycksak eller annat digitalt material. PDF, formulär mm.

Produktfotografering
Fotografering

Behöver du en duktig fotograf att fotografera personal eller ta miljöbilder på ditt företag till en hemsida.

home-decorator-service-project-management
Film och Animation

Har du en film som behöver redigeras eller något mindre som behöver animeras.